Artboard 1
12-03-2018 | Dennis van Hulten
Onderzoek Universiteit Leiden: geluidsvervuiling in de Noordzee bedreiging voor bruinvissen

Voor de meeste mensen is het oud nieuws maar sommige hebben er nog maar weinig over gehoord: de vervuiling van onze oceanen wordt steeds erger. Maar waar weinig mensen aan denken is dat geluid ook een vorm van vervuiling kan zijn. Annebelle Kok onderzocht hoe schadelijk geluidsvervuiling is voor bruinvissen.

Op deze video van NoordzeeTV is goed te zien wat bruinvissen zijn en hoe ze worden bedreigd.

Als we het hebben over de vervuiling van de oceaan gaan uw gedachten waarschijlijk meteen heen gaan zijn de grote eilanden van plastic die in de oceaan drijven. Misschien ziet u zelfs wel een vis of een zeehondje die met zijn hoofd vastzit in een plastic sixpac houder. Het zijn allemaal verschrikkelijke beelden, maar plastic is zeker niet de enige door mensen veroorzaakte vervuiling in de oceaan. Er is tegenwoordig  ook een groeiende bezorgdheid om de geluidsvervuiling die grote schepen en windmolenparken met zich mee brengen. Deze geluidsvervuiling  is mogenlijk de ooraak  voor het stranden van bruinvissen op nederlandse stranden.

Annebelle Kok, promovendus aan het Instituut voor Biologie Leiden (Sylviusgebouw te Leiden),  heeft het effect van menselijk geluid op het gedrag van bruinvissen onderzocht om te zien of dit nadelige gevolgen heeft voor de dieren. Haar publicatie: “Spatial avoidance to experimental increase of intermittent and continuous sound in two captive harbour porpoises” kunt u hier lezen.

De bruinvis is een van de kleinste marine zoogdieren ter wereld. Deze bijzondere dolfijnachtigen komen ook in Nederland voor, zo worden ze vaak gespot in de Oosterschelde. Daarnaast is er ook een groep bruinvissen te zien in het dolfinarium, in Harderwijk, waar ze  getraind worden om mooie sprongen te maken.

Hoewel het geen verlegen dieren zijn lijken bruinvissen toch een afkeer te hebben van rumoerige gebieden. Doordat de dieren het geluid uit de weg gaan worden ze uit hun leefgebied verjaagd en kunnen ze stranden. De meeste bruinvissen overleven dit helaas niet.

 

Het onderzoek

In haar onderzoek heeft Kok twee bruinvissen (een mannetje en een vrouwtje) gebruikt die een paar jaar geleden waren opgevangen door stichting SOS dolfijn. Aangezien ze nog niet klaar waren om terug te worden gezet in het wild werden de bruinvissen gehouden in een groot aquarium met een binnen en een buiten zwembad.

Om te zien hoe de bruinvissen reageerden op het geluid van verschillende menselijke activiteiten, zoals varen of het heien voor het maken van boorplatformen, heeft Kok geluidsopnames afgespeeld in het verblijf van de bruinvissen. Deze hadden de keuze om in het buitenzwembad te blijven waar het geluid werd afgespeeld of zich terug te trekken in het stille binnenverblijf.

 Uit het onderzoek bleek dat de bruinvissen veel meer tijd doorbrachten in het stille verblijf dan in het verblijf met het afgespeelde geluid. Het is dus duidelijk dat de dieren het lawaai uit de weg gaan. In wetenschappelijk onderzoek is het gebruikelijk dat er wordt getest of dit resultaat misschien toeval is. Dit doen de wetenschappers met behulp van statistiek, een vorm van kansberekening. Uit deze test bleek dat de kans dat het vermijden van lawaai toeval was minder dan 1% te zijn.

Het effect van geluidsvervuiling

Het is dus bijna zeker dat bruinvissen een afkeer van lawaai tonen. Aangezien de bruinvissen erg gevoelig zijn voor geluid, en geluid zich bovendien veel verder en sneller verplaatst onderwater, heeft dit ernstige gevolgen voor het leefgebied van de dieren. Het is dus zeker mogenlijk dat de bruinvissen uit hun leefgebied worden verjaagd en komen te stranden.

Om de bruinvissen te beschermen is het daarom noodzakelijk dat we de geluidsvervuiling in de oceanen zo klein mogenlijk houden. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe  technieken voor het maken van boorplatformen te gebruiken waarbij de palen met behulp van trillingen in de grond worden geplaats. Dit scheelt een hoop in het lawaai dat vrijkomt als we dat vergelijken met de normale hei technieken. Daarnaast kan er ook worden gezocht naar een stillere motor voor grote vrachtschepen.

Bruinvissen zijn een belangerijk onderdeel van het leven in de Noordzee en het marine klimaat in Nederland. Om deze soort  in Nederland te houden, zodat ook de volgende generaties nog van deze mooie dieren kunnen genieten, moeten we dan ook proberen hun leefgebied zo veel mogenlijk geluidvrij te houden.