Artboard 1
21-03-2018 | Jesse Westerbeke
Een Humanities Campus? De mening van de Leidse politieke partijen

Al jarenlang is het een heikel punt: de Universiteit Leiden wil een Humanities Campus in de binnenstad. Daarvoor moet echter wel een wooncomplex voor worden gesloopt. In de afgelopen periode is ingestemd met de komst hiervan maar in de verkiezingsprogramma’s van de Leidse politieke partijen blijkt dat het laatste woord er nog niet over is gezegd.

Het idee van de Humanities Campus leeft al enkele jaren. Het doel is om alle bestaande gebouwen te renoveren en het gebied te herontwikkelen. Niet alleen wil de universiteit de bestaande gebouwen vernieuwen, maar ze wil ook nieuwe woonruimte creëren voor studenten. Om de campus één geheel te maken is het plan het wooncomplex aan de Doelensteeg, oftewel het Doelencomplex, te slopen. Dit wooncomplex bestaat uit achtenvijftig sociale huurwoningen. De bewoners hebben fel geprotesteerd.

In 2017 besloot de gemeenteraad dat de campus er kon komen. Toch moet er nog veel onderhandeld worden, bijvoorbeeld waar de huidige bewoners nu naartoe moeten en hoe de campus eruit zal gaan zien. Vandaar dat ook in de verkiezingsprogramma’s van de Leidse partijen er vaak een mening wordt gegeven over de aan te leggen campus.

Voorstanders

Zo vindt de VVD het nog altijd een goed plan dat de campus er komt. De universiteit moet naar hun mening kunnen groeien. Wel wil de VVD meedenken als de universiteit zelf niet uit het conflict met de bewoners komt. Ook het CDA kiest die lijn: De universiteit zorgt tenslotte voor werkgelegenheid, geeft de stad de sfeer die ze heeft en is stevig verankerd in de binnenstad.

De kwaliteit van het onderwijs moet tenslotte hoog worden gehouden, aldus D66 die zich profileert als onderwijspartij. Ze wil dan ook ruim baan geven aan de bouw van Humanities Campus.

Kritiek

Tot zover de verklaarde voorstanders. GroenLinks en Partij van de Dieren stonden welwillend tegenover het plan maar stemden tegen de beleidsnota toen bleek dat ook na de sloop en opbouw van nieuwe woningen de huidige bewoners niet konden terugkeren. Later stemde de GroenLinks echter alsnog in met de komst van de campus. De PvdD bleef wel tegenstander.

ok de CU stemde destijds tegen de uitbreidingsplannen van de universiteit. Nu de campus er waarschijnlijk als nog komt wil ze dat er, zodra het Doelencomplex gesloopt moet worden, een vervangende woonlocatie komt voor de bewoners die vergelijkbaar is in ‘kwaliteit, prijs, grootte en locatie.’

De PvdA spreekt zich in haar verkiezingsprogramma niet uit over een campus maar wil wel dat de universiteit in 2030 een nieuw gebouw heeft voor de geesteswetenschappen. In de afgelopen tijd had ze echter wel de nodige kritiek op de plannen hoewel ze voor de komst van de campus stemde.

Bewoners

De SP is verklaard tegenstander. Ze heeft in de afgelopen periode de bewoners gesteund in hun strijd tegen de universiteit en zij roept op sociale media op om de strijd ook de komende raadsperiode voor te stemmen. De bewoners van het Doelencomplex geven daar graag gehoor aan: via hun website geven ze dan ook stemadvies voor de tegenstanders van het plan: CU, SP en PvdD.

Er zijn dus duidelijk twee kampen onder de Leidse partijen. Dat zal na de gemeenteraadsverkiezingen niet veranderen. Welke partijen op dit dossier echter meer invloed krijgen, oftewel hoe de Humanities Campus eruit gaat zien, dat beslissen nu de kiezers.

Meer weten?

Lees hier verkiezingsprogramma D66
Lees hier verkiezingsprogramma GroenLinks
Lees hier verkiezingsprogramma VVD
Lees hier verkiezingsprogramma CDA
Lees hier verkiezingsprogramma SP
Lees hier verkiezingsprogramma PvdA
Lees hier verkiezingsprogramma CU
Lees hier verkiezingsprogramma Partij Sleutelstad

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …