Artboard 1
02-05-2018 | Daniëlle Tuk
Aantal misdrijven in Leiden daalt

Er is een daling in het aantal misdrijven in Leiden in de periode 2010-2015. In het Stationsdistrict worden veruit de meeste misdrijven gepleegd, en de Stevenshof blijkt de veiligste wijk te zijn.

Per jaar worden er ongeveer honderd misdrijven per duizend inwoners gepleegd in Leiden. De laatste jaren, in de periode 2010-2015, is dat aantal gestaag afgenomen: van 118 per duizend inwoners in 2010 tot 80 per duizend inwoners in 2015. In onderstaande grafieken staan de aantallen uitgesplitst naar wijk (bron: leiden.buurtmonitor.nl).

In elke wijk is een daling in aantal misdaden waar te nemen door de jaren heen. Soms stijgt de lijn van 2010 naar 2011, maar daarna daalt hij weer. Het grootste verschil tussen het eerste en het laatste jaar is in het Stationsdistrict. Daar werden in 2015 92,7 misdrijven per duizend inwoners minder gepleegd dan in 2010; een daling van bijna een kwart. De grootte van de verschillen tussen 2010 en 2015 neemt af naarmate er in totaal minder misdrijven gepleegd worden.

De wijken zijn in drie groepen in te delen: de meest gevaarlijke wijk (het Stationsdistrict), drie wijken die minder gevaarlijk zijn en dicht bij elkaar liggen qua aantallen (Binnenstad-Zuid, Binnenstad-Noord en Boerhaave) en de andere wijken.

Veruit de gevaarlijkste wijk is het Stationsdistrict. Per jaar worden daar ongeveer vierhonderd misdrijven per duizend inwoners gepleegd. Dat is twee misdrijven op elke vijf inwoners. Het verschil met de op één na gevaarlijkste wijk is ongeveer 250 misdrijven per duizend inwoners.

De Stevenshof blijkt de veiligste wijk te zijn met ongeveer 25 misdrijven per duizend inwoners, ofwel één op de veertig. Het verschil met de nummer twee is klein: in de Merenwijk vinden slechts tien misdrijven meer per jaar per duizend inwoners plaats.

veiligheid

Fietsen die fout geparkeerd staan in het stationsgebied kunnen opgehaald worden tegen een betaling van €26,-. Vanaf 1 mei wordt het restrictiegebied uitgebreid.

veiligheid

Op 25 mei gaat de AVG in. Niet alleen grote bedrijven hebben hier mee te maken, ook studenten- en studieverenigingen moeten hun zaakjes op orde hebben.

cultuur | fotoserie

Kraken in Leiden is een nieuwe app van Universiteit Leiden waarmee je alles kan vinden over Leidse kraakpanden. Ik zoek voor jou uit of ook jij de app moet downloaden.

veiligheid | verslag

Dit is een verslag van een rechtszaak, die op 14 mei plaatsvond in het Gerechtshof Den Haag. De rechter opent de zitting. ‘U wordt verdacht van vijf strafbare feiten, verdeeld over 2 zaken. Tweemaal het besturen van een bromfiets onder invloed, tweemaal het besturen van een bromfiets met een ingevorderd rijbewijs en verzet bij arrestatie.’ …

veiligheid | interview

Facebook raakte afgelopen week in opspraak nadat bekend werd dat de gegevens van meer dan 50 miljoen gebruikers op straat lagen. Hoe denken studenten van Universiteit Leiden over deze privacy-schending van Facebook en hebben zij zelf daadwerkelijk maatregelen genomen sinds het bericht is uitgekomen?

veiligheid | Opinie

Wereldwijd hangen er spanningen in de lucht. De frictie tussen Amerika en Noord-Korea, Rusland lijkt legers aan het op te bouwen te zijn, de oorlogen die nog woeden in het Midden Oosten en natuurlijk de IS dreigingen en aanslagen binnen Europa. Deze laatste zorgden er op de een of andere manier meer voor dat mensen …

veiligheid | interview

Eind vorige eeuw en begin deze eeuw was de kraakscene in Leiden op dreef; tussen 1970 en 2010 zijn er meer dan driehonderd panden gekraakt in Leiden. In 2010 kwam er een nieuwe wet: De Wet kraken en leegstand. Deze wet zou iets tegen de leegstand doen en stelde een straf op kraken. Dat betekent echter niet dat het niet meer gebeurt.

veiligheid | verslag

Francesco Ragazzi, assistent-professor International Relations aan de Universiteit Leiden, heeft donderdag 3 mei een lezing gegeven over de gevolgen van counter-terrorisme in het onderwijs. ‘Docenten staan voor een lastig parket.’ Onlangs is nog een reconstructie gepubliceerd over de dreiging die de Universiteit Leiden in 2015 ondervond. Een anoniem persoon plaatste op het webforum 4Chan dat …

veiligheid | interview

Binnen de muren van het prachtige Kamerling Onnes Gebouw worden de leerlingen gedrild tot advocaat, officier van justitie, jurist of rechter. Wetboeken worden uitgepluisd, regeltjes worden geleerd en theorien worden gestampt. Maar rechten kent ook een ‘zweverige kant’, besproken in de master Rechtsfilosofie.

veiligheid | explainer

Niemand wil het natuurlijk meemaken: een inbraak. Helaas gebeurt dit nogsteeds en ook in Leiden. Vooral nu de zomermaanden weer dichterbij komen en mensen langer van huis zijn. Studentenwoningen zijn ook vaak in trek bij inbrekers. Met deze zeven eenvoudige tips hou je de inbrekers buiten! 

veiligheid | podcast

De Fabel van de Illegaal zet zich in voor mensen zonder verblijfsvergunning. Zij hebben twee keer per week een spreekuur waar mensen terecht kunnen voor vragen. In deze podcast spreek ik Mariët van Bommel, medewerkster van het spreekuur.

veiligheid

Hoewel het landelijke cijfer van verkeersdoden volgens het CBS al jaren daalt, is in 2017 het aantal verkeersdoden op de fiets voor het eerst hoger dan het aantal verkeersdoden in de auto.  LeidenLokaal onderzoekt of dit in Leiden ook zo is.