Artboard 1
18-05-2018 | Ciska de Veld
AVG-wetgeving, wat betekent dit voor de gemeente Leiden?

AVG, bedoel je daar een aardappel-vlees-groente maaltijd mee? Nee zeker niet! Vanaf 25 mei 2018 gaat Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze nieuwe Europese privacywetgeving gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen. Wat betekent dit voor de gemeente Leiden?

AVG-wetgeving, Wat is dat eigenlijk?

De  term ‘Algemene Verordening gegevensbescherming’ geeft van zichzelf al een klein beetje weg waar de wet over gaat; het is een privacywet die gaat over de bescherming van persoonsgegevens. In mei 2016 is deze wet al in werking getreden, maar pas vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG in heel Europa toegepast. Kortom, het was even wachten, maar dan heb je ook wat!

Ja, heb je dan wat? Wat verandert er dan ten opzichte van de eerdere wetgeving?

Je zal jezelf misschien afvragen: “waarom was er behoefte was aan een nieuwe wetgeving?”Tot op heden werd de Wet bescherming persoonsgegevens gehandhaafd. Ook dit is een privacywetgeving, maar inmiddels een verouderde versie. De grootste veranderingen ten opzichte van de oude wetgeving zitten hem ten eerste in de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Het uitlekken van gegevens is een steeds vaker voorkomend fenomeen onder andere door het digitaliseren van gegevens. Daar moet wat aan gebeuren. Het tweede punt haakt hier op in, want organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden betreft het beschermen van persoonsgegevens. Misstanden zullen vanaf 25 mei strenger bestraft worden en boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen Euro, en hele hap geld dus.

De gemeente moet dus beter op jouw gegevens gaan passen. Maar, wat weet de gemeente dan eigenlijk allemaal van jou?

De gemeente beschikt over enorm veel persoonsgegevens van burgers. Zo weet de gemeente wanneer jij een afvalpas in je bezet hebt precies hoeveel, waar en vaak jij je afval weggooit. Ze weten nog net niet precies wat er allemaal in die afvalzakken heeft gezeten.  De gemeente bezit daarnaast ook veel persoonlijkere informatie. Elke gemeente is verantwoordelijk voor het beheren en verstrekken van persoonsgegevens die in de basisregistratie personen (BRP). De BRP is een centrale database waarin allerlei gegevens van de inwoners zijn opgenomen. Benieuwd wat allemaal? De Rijksoverheid heeft een overzicht voor je gemaakt.

Waar is de gemeente toe verplicht ten aanzien van de burger?

Voor de gemeente een flinke administratieve rompslomp.

De gemeente Leiden is verplicht de burger te informeren over welke persoonsgegevens, door wie en met welk doel gebruikt en bekeken kunnen worden. Verder is het belangrijk dat het voor de burger duidelijk is wat er gebeurt met hun gegevens en welke privacyrechten zij hierbij hebben. De gemeente is verplicht de burger hierover te informeren. Kennisgeving hierover moet beknopt, begrijpelijk en makkelijk beschreven worden. Ook moet het toegankelijk zijn en in duidelijke en eenvoudige taal uitgelegd worden. Voor de gemeente een flink administratieve rompslomp dus.

Welke rechten heeft de burger ten aanzien van de AVG-wetgeving op gemeentelijk niveau?

De burger in de gemeente Leiden heeft recht op inzage van zijn gegevens. Ook kan de burgers kopieën van zijn gegevens opvragen.  Indien de burger tijdens dit inzien van mening is dat de gegevens niet kloppen of compleet zijn, heeft de burger het recht op correctie en/of aanvulling. Ook heeft de burger het recht bepaalde gegevens te laten verwijderen of een (tijdelijke) beperking van de openbaarheid van zijn gegevens aan te vragen.

Wat verandert er op organisatorisch niveau voor de gemeente door de AVG-wetgeving?

Bij het doorvoeren van de AVG-wetgeving komen een aantal organisatorische uitdagingen kijken.  De gemeente Leiden is verplicht een register van gegevensverwerkingen bij te houden. Ten tweede is de gemeente verplicht een functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Als derde moeten datalekken gemeld worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten over de AVG-wetgeving? De Universiteit van Leiden maakte een kort en bondig filmpje

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …