Artboard 1
20-05-2018 | Dorinde van Eck
Hoe ziet Leiden er in 2040 uit volgens de Leidenaren

Als ik de toekomst van Leiden mocht bepalen, dan zou ik meer betaalbare huurwoningen in de stad willen. Ook zou ik meer groen en fietsenstallingen willen zien. En zo zou ik nog wel meer willen. Maar ja, wie ben ik om dit allemaal te willen? We willen allemaal wel wat. Maar volgens de gemeente Leiden telt mijn mening over de toekomst wel! Niet alleen die van mij, maar die van alle Leidenaren. Met de nieuwe campagne Leiden 2040 moedigt de gemeente alle Leidse burgers aan om hún toekomstvisie over Leiden met hen te delen. Programmasecretaris van Leiden 2040, Tessa van Beelen, vertelde mij meer over deze campagne.

Maar allereerst: waar komt deze campagne ineens vandaan? Laat ik bij het begin beginnen… In 2021 gaat de nieuwe wetgeving voor ruimtelijke ordening in: de Omgevingswet. En hiervoor moeten gemeenten een omgevingsvisie opstellen. Tessa: “In deze omgevingsvisie presenteren gemeenten hun lange termijn visie op de hele fysieke leefomgeving.” Denk bij fysieke leefomgeving aan gebouwen, wegen, stoepen, parkeren, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, winkels, bereikbaarheid van de stad en ga zo maar door. Omdat deze visie wel een draagvlak moet hebben binnen de gemeente, wordt vanuit de Omgevingswet participatie verplicht gesteld. Dit houdt in dat gemeenten burgers moeten betrekken bij het vormen van deze omgevingsvisie. “Iedereen pakt dit anders aan en elke gemeente geeft weer een andere invulling aan deze participatie.”

“Het is dus niet een willekeurig jaartal.”

Zo noemt Tessa het participatietraject van de gemeente Katwijk, die onder andere de Katwijkse Karavaan hebben geïntroduceerd. Deze karavaan is bedoeld om zowel online als offline input te krijgen van de bewoners voor de toekomstvisie van Katwijk. Een ander voorbeeld is die van Alphen aan de Rijn. Zij gaan onder het genot van koffie en koekjes met hun stadsgenoten in gesprek over de toekomst van hun leefomgeving. Ook Leiden heeft zo’n participatieproject en de naam die voor dit project is bedacht, is: Leiden 2040.

Een vraag die gelijk bij mij opkwam, was: waarom het jaar 2040? Tessa legt het uit “Vanuit Het Hart van Holland, een regionale samenwerking tussen verschillende gemeenten, is er een regionale agenda Omgevingsvisie 2040 opgesteld. Zij gaan uit van 2040 en om in deze lijn te blijven, gaan andere gemeenten ook uit van dit jaar. Het is dus niet een willekeurig jaartal. En bovendien wil je ook concreet zijn in zo’n visie, dus 2040 is een redelijk haalbaar jaar. Zodat je de complexe opgaven waar de stad nu en in de nabije toekomst voor staat kunt oppakken.”

“Iedereen pakt dit anders aan en elke gemeente geeft weer een andere invulling aan deze participatie.”

Nu de bestaansreden van deze campagne achterhaald is en de naam helemaal uitgepluisd is, rest mij alleen nog de belangrijkste vraag te stellen: wat is Leiden 2040 dan precies? Tessa: “Wij wilden graag op een andere manier het gesprek aangaan met de stad”. Met een karavaan, koekjes of koffie? “De eerste stap in het participatietraject van de gemeente Leiden is de zogeheten Schetsboeken. We hebben dit geïntroduceerd, omdat wij het belangrijk vinden dat Leidenaren echt zelf mee kunnen denken en dromen over de toekomst van de stad.” Oké, ik geef het toe. Ik was óók – net als jij nu waarschijnlijk bent – heel nieuwsgierig naar zo’n Schetsboek. Dus ik besloot er eentje op te halen bij het Stadhuis, een van de locaties waar je zo’n boek kan halen. En ik moet zeggen, wat een leuk initiatief! Dit 20-pagina dikke boekje beschrijft allerlei keuzes voor de toekomst, op het gebied van de leefomgeving, waar de gemeente mee te maken heeft. Een voorbeeld:

In 2040 wonen er 142.500 Leidenaren in onze stad. Het wordt steeds voller en drukker. Hoe hou je de stad dan voor iedereen leefbaar? Hoe maken we date iedereen zich thuisvoelt en wat vraagt dat van de inrichting van onze leefomgeving?

Of nog een leuke:

De tijd van olie en aardgas is bijna voorbij. We zullen andere manieren moeten vinden om onze huizen, scholen en bedrijven te verwarmen. En: hoe laten we straks onze auto’s rijden?  

En om ons dus mee te laten denken – ja, het mag echt – over deze problemen, beantwoord je deze vragen dus niet zozeer met tekst (sommige wel), maar wordt er gevraagd om lekker te kleuren en te tekenen. Ik geef hier een paar voorbeelden, dan snap je het wat beter:

“Dit boek is zo opgesteld dat iedereen mee kan doen. Het doel van dit boek is dat Leidenaren bewust worden van de opgaven en dilemma’s waar de stad voor staat op het gebied van de leefomgeving en ook om de burgers aan te moedigen hier actief over mee te denken. Best wat zaken rondom het toekomstplan staan namelijk al vast, maar de dingen waarover burgers mee kunnen denken, zouden ze ook mee moeten kunnen denken!”

710 van deze Schetsboeken zijn er gemaakt. Dat is best een hoop. Wat wordt hier uiteindelijk mee gedaan? Tessa: “Zodra deze allemaal zijn ingeleverd, wordt er één groot Schetsboek van gemaakt. Dit wordt als het ware een samenvatting van alle input uit die boeken. En op basis hiervan weten wij wat de mensen vinden: wat ze interessant en belangrijk vinden, wat hun ideeën zijn en waar ze over willen praten. Maar deze Schetsboeken zijn een eerste stap in het participatietraject rondom het toekomstplan Leiden 2040. De volgende stappen zullen hier een vervolg aan geven, waarna de uitkomsten van de verschillende participatietrajecten samenkomen in het stadsdebat in oktober/november. En ons doel van deze Leiden 2040-campagne is uiteindelijk dat Leidenaren betrokken zijn bij het vormen van het toekomstplan. Dat het een plan voor en door de stad is!”

“Dat het een plan voor en door de stad is!”

Maar gaat deze participatie dan ook echt lukken? Met de schetsboeken, met het stadsdebat en met de toekomstige initiatieven in dit traject? “We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk participatie van burgers. Door de schetsboeken, wat een leuk en origineel initiatief is, hopen we dan ook verschillende mensen te betrekken. Dus daar zijn we wel veel mee bezig. Sommige doelgroepen zijn gewoon lastiger te bereiken, waaronder jongeren. En juist voor hen is het belangrijk dat zij meedenken. Het gaat immers om de toekomst van hún stad.”

En hier ben ik het helemaal mee eens! Ik kan dus wel meer betaalbare huurwoningen willen, meer fietsenstallingen en meer groen willen, maar met alleen iets willen kom ik er niet. Doen, dus. Ik ben blij dat de gemeente Leiden mijn wensen over de toekomst wil horen, zoals ik deze voor me zie. Bovendien mag ik ook weer even echt kinds zijn door lekker in m’n schetsboek te kleuren en te klieren. Op mijn participatie kunnen ze rekenen. En op die van jou?

 

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …