Artboard 1
29-05-2018 | Jesse Westerbeke
Welke partijen in Leiden waren het actiefst? Op die partijen moet je ook dit jaar letten

De verkiezingen zijn voorbij, de kiezer heeft gesproken. Alle partijen beloofden inzet voor de burger en de oppositiepartijen hebben zich voorgenomen het beleid van de raad goed te controleren. Van welke partij kunnen we het meest verwachten? Een blik op het afgelopen half jaar.

Een goed middel om te kijken hoe actief een partij was is het hoe vaak ze probeerden een plan door de gemeenteraad heen te krijgen. Dit kan via een motie, een eigen voorstel tot een nieuwe wet, of door een amendement: een wijziging op een al bestaand plan. Vaak worden deze moties of amendementen door meerdere partijen gesteund maar zijn ze door één partij oorspronkelijk ontworpen.

Uit vergelijking van de ingediende, aangenomen moties komen heel verrassende conclusies.

Actief

Zo heeft GroenLinks de maanden voor de verkiezingen heel hard oppositie gevoerd. Ze ontworp de meeste moties, negen stuks. Opvallend is daarnaast dat die bijna allemaal succesvol waren: acht werden er aangenomen.

Deze raadsperiode is er voor alle partijen een nieuwe kans om zich te laten zien. We gaan zien wat dat oplevert.

Bij het berekenen van het aantal ingediende moties per partij is alleen de hoofdindiener meegenomen. Dit kan dus betekenen dat sommige partijen vooral moties hebben mee ondersteund, zonder zelf de motie op te stellen. De gegevens over de moties en amendementen zijn meegenomen vanaf de start van 2018 en de moties en amendementen zijn uit die periode zijn bij elkaar opgeteld. Wil je meer weten over de moties en amendementen? Ze zijn te raadplegen via deze site.

Een andere actieve partij is de ChristenUnie. Dat is met name opvallend omdat die fractie maar uit één persoon bestaat: Pieter Krol diende maar liefst drie moties in, samen met andere partijen, die ook nog allemaal aangenomen werden.

Duidelijk is ook te zien welke partijen de wethouders leverden vorig jaar. Ondanks het grote aantal zetels van die partijen ontwierpen D66 (3) en VVD (2) en CDA (2) maar enkele moties in. Maar zij werden dan ook geacht het eens te zijn met het beleid.

Tegelijk is het vreemd dat verklaard tegenstander van het college, de vorige periode, SP, geen enkele motie ontwierp. En ook andere linkse partijen, PvdA en PvdD, deden maar weinig met middel van een motie.

Beleid wijzigen

Als we naar de amendementen, dat zijn wijzigingen aan een voorstel dat al eerder is gemaakt, vaak door het college, kijken, zien we niet heel veel veranderingen. Weer is de CU erg actief met zes amendementen, waarvan twee derde succesvol. GroenLinks gebruikt dit middel duidelijk minder.

Ook is te zien dat de coalitiepartijen dit middel vaker gebruiken. Waarschijnlijk gebruiken zij dit middel ook liever omdat dit een amendement niet is om beleid af te keuren of nieuw beleid te maken, maar om beleidsplannen vanuit het college – waar ze zelf deel van uit maakten – te wijzigen en te verbeteren.

Een zeer fervent gebruiker van het middel was tot slot de PvdD met vier amendementen, waarvan 50 procent succesvol.

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …