Artboard 1
31-05-2018 | Jelle Schellekens
Kap van 44 bomen op begraafplaats zorgt voor onvrede politiek


Begraafplaats Rhijnhof

Het plan om 44 bomen bij crematorium en uitvaartcentrum Rhijnhof tegen de vlakte te gooien zorgt voor onvrede bij de CDA, Groenlinks, Christenunie, Partij voor de Dieren, SP en Partij Sleutelstad. Bij de vragen aan het college van burgemeester en wethouders kwam dit naar voren.

Rhijnhof, een groot uitvaartcentrum met een aanliggende begraafplaats, heeft namelijk het plan om een nieuwe brug te bouwen en de vijver te verruimen op de begraafplaats. Hiervoor dienen enkele bomen te wijken.  De bomen staan echter op de Groene Kaart van gemeente Leiden. Dit is een kaart waarop de gemeente beschermde bomen heeft vastgelegd die niet zonder vergunning gekapt mogen worden om zo het ‘groene karakter’ van de stad te waarborgen. De partijen wezen het college van B&W op deze kaart en vroegen zich af welk maatschappelijk belang het kappen van deze bomen dient.

“Wil Rhijnhof er mooi uit blijven zien zijn er soms verbouwingen nodig”

Uitvaartmedewerker Diederick, hij wilt liever niet met zijn achternaam genoemd worden, toont begrip voor de beslissing: “Rhijnhof is een groot uitvaartcentrum waar het uiterlijk van de begraafplaats hoog in het vaandel staat. Wil Rhijnhof er mooi uit blijven zien zijn er soms verbouwingen nodig. De bomen bieden een prettige werkomgeving maar ik ben ervan overtuigd dat met de nieuwe brug en vijver dit er alleen maar op vooruit zal gaan.” Op de vraag of Diederick het niet zonde vindt dat de bomen gekapt worden antwoord hij het volgende: “Ik begrijp dat het beschermde bomen zijn, daarnaast is het altijd zonde als bomen worden geveld. Toch ben ik ervan overtuigd dat Leiden niet een minder groene stad wordt door het kappen van deze bomen. Sterker nog, ik denk dat met de verbouwing groen Leiden er alleen maar mooier van wordt.”

Ontwerp van vernieuwd crematiecentrum en begraafplaats Rhijnhof. De brug met de rode cirkel moet nog worden gebouwd en de vijver is op dit plan verbreed.

“Bomen zouden het uitgangspunt van een ontwerp moeten zijn”

De Partij voor de Dieren diende schriftelijke vragen in bij het college van B&W over het plan om de bomen te kappen. Martine van Schaik-Gerritsen, de voorzitter van de Leidse fractie, is tevreden dat zoveel partijen haar zaak steunen: “De bomen op de Groene Kaart zijn het neusje van de zalm als het om bomen gaan. Het is zó zonde om die bomen te kappen. Ik ben daarom erg blij dat veel partijen hetzelfde denken. Eindelijk weegt de Leidse politiek de ecologische waarde af met de belevingswaarde.”

Van Schaik-Gerritsen blijft erg kritisch over het verbouwingsplan van Rhijnhof: “Bomen zouden het uitgangspunt van een ontwerp moeten zijn. Er wordt nu veel te roekeloos mee omgegaan. Het zou een enorm ecologisch verlies zijn als deze oude bomen worden omgehakt. Daarnaast vinden wij dat Leiden juist meer groen nodig heeft in plaats van het kappen van bomen.”

Alle partijen wachten op het antwoord van de wethouder. Zij moeten dit binnen zes weken te horen krijgen.

 

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …