Artboard 1
31-05-2018 | Wierik Jansen
Nieuwe College van Burgemeester en Wethouders

Op donderdag 17 mei is het nieuwe beleidsakkoord, voor de periode 2018-2022 gepresenteerd, onder de titel “Samen maken we de stad”. Daarnaast is ook de verdeling van de verschillende portefeuilles van het college van Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt. Namens de drie partijen in het college, D66, GroenLinks en PvdA, heeft Paul Dirkse het akkoord gepresenteerd.

“Onze Stad van Ontdekkingen is volop in beweging. Dit college zet dat graag door,” zegt Dirkse tijdens de presentatie. De gemeenteraad wil iedereen bij haar plannen betrekken. Daarin maakt het college geen onderscheid in opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of (eventuele) beperkingen van de inwoners van haar stad.

Henri Lenferink blijft aan als burgemeester van Leiden. Verder zullen ook Paul Dirkse (Onderwijs, Jeugd en Financiën) en Marleen Damen (Gezondheid en Welzijn) terugkeren in het college. De nieuwe wethouders zijn Yvonne van Delft, Fleur Spijker en Martine Leewis. Van Delft krijgt de portefeuille Werk, Economie en Cultuur; Spijker Duurzame verstedelijking; en Leewis wordt wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit.

Hiermee zijn beide wethouders voor GroenLinks (Van Delft en Leewis) nieuw in het college. Vanuit D66 zijn Dirkse en Spijker de wethouders. De Partij van de Arbeid heeft maar één wethouder, Marleen Damen.

Met deze plannen hoopt het nieuwe college dat Leiden “een prettige plek voor iedereen” blijft. Onderdeel van deze “prettige plek” worden 8500 nieuwe woningen, 2700 waarvan studentenwoningen zullen worden. Daarnaast komen er ook nog een hoop extra fietsparkeerplekken, en zal de binnenstad “deels autoluw” worden gemaakt.

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …