Artboard 1
31-05-2018 | Wierik Jansen
Schelte van Deventer: “De faculteitsraad is een tijger zonder tanden.” Maar klauwen hebben ze zeker wel

De verkiezingen voor de faculteitsraad zijn ondertussen een ruime maand geleden geweest. Hoog tijd dus om eens met een van de studentleden te gaan praten. Over de raad, het studentenleven en afval scheiden. Schelte van Deventer: “Het is belangrijk dat iedereen vertegenwoordigd is.”

Schelte van Deventer              © Universiteit Leiden

De faculteitsraad is een van de medezeggenschapsmogelijkheden die de Universiteit Leiden haar studenten biedt. Elk jaar worden er verkiezingen gehouden. Eén week lang kunnen studenten dan stemmen op diegene die zij graag als student-lid in de raad willen hebben. Er was daarbij dit jaar keuze uit drie studentenpartijen: Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL), Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) en Ondernemende Studenten Leiden (ONS). De negen zetels die door studenten bezet worden, zijn aflopend verdeeld. LVS haalde er 4, ONS 3 en CSL bleef op 2 zetels steken. “De raad zit per studiejaar, dus we zijn nog niet geïnstalleerd,” meldt Schelte van Deventer, student-lid van LVS.

Herkansbare Voldoende

“Als student zit je maar één jaar in de raad,” vertelt Van Deventer. “Dus we moeten er wel voor zorgen dat onze opvolgers goed worden ingewerkt.” Het lijkt een hoop heisa om elk jaar opnieuw nieuwe studenten in te moeten werken, maar de masterstudent is het daar niet mee eens. “Kijk, we zijn studenten, he. De meeste van ons hebben überhaupt de mogelijkheid niet om twee jaar in de faculteitsraad te zitten. Als ik geen uitloop van mijn master had gehad, zou ik in december al klaar geweest zijn. Dan had ik nu niet nog een jaar in de raad kunnen zitten.”

De faculteitsraad is op de meeste gebieden slechts een adviesorgaan. Maar over het algemeen is Van Deventer erg tevreden over de mate waarin de faculteitsraad en met name de student-leden daarin serieus genomen worden. “De universiteit hoeft niet naar ons te luisteren. Toch doen ze dat meestal wel.” Hij is dan ook niet bang dat de faculteitsraad van de faculteit Geesteswetenschappen een papieren tijger zou zijn. “De herkansbare voldoende is er mede dankzij de LVS gekomen.” Het is een van de dingen waar hij trots op is.

Toch bekent Van Deventer wel dat de faculteitsraad af en toe weinig middelen heeft om druk te zetten. “Als we echt willen, zouden we met alle faculteiten samen de begroting kunnen blokkeren. Maar dat is wel zo’n beetje alles wat we kunnen doen. We zijn een soort tijger zonder tanden.” Maar dat deze tijger wel klauwen heeft, hebben ze al laten zien.

Schakel sociale media in

Tegenover het succes van de herkansbare voldoende, staat het probleem van de afvalscheiding. Sinds een aantal weken staan er grote, nieuwe prullenbakken in het Lipsius-gebouw, met drie opties om je vuil weg te gooien. Maar of je bananenschil nou in de linker bak, of in het midden moet, en of dat papieren kopje koffie bij het plastic (waar het volgens de borden hoort) of toch gewoon bij het papier moet, is niemand duidelijk. De plannen van de universiteit omtrent de scheiding van afval zijn ondertussen ook weer veranderd.

“Het huidige plan is om alleen bioafval te gaan scheiden en de rest wel bij elkaar,” weet de Geesteswetenschapper. “Zodra dat ingevoerd gaat worden moet er wel heel duidelijk gemaakt moeten worden wat waar in moet. Niet zoals het nu gegaan is, dat die bakken er ineens staan.” Hij pleit om ook voor dit soort dingen sociale media in te schakelen. “Zet het bijvoorbeeld op Facebook en Instagram.” De afvalscheiding zal ongetwijfeld een onderwerp zijn waar de historicus zich hard voor zal maken.

Iedereen vertegenwoordigd

Van Deventer volgt twee masters en weet dus als geen ander dat het als student niet altijd even gemakkelijk is om naast een studie ook een (bij)baan en een bestuur of faculteitsraad te doen. Hij vindt dan ook dat het, tot op zekere hoogte, de taak van de universiteit is om wel de mogelijkheden te faciliteren om ook buiten studie om het een en ander te kunnen doen. “In Leiden is dat eigenlijk al best goed geregeld,” geeft hij eerlijk toe. “Als je vanwege commissies of een bestuursjaar wat vakken niet haalt, is dat in principe geen probleem en doet de universiteit daar niet moeilijk over.”

Over veel onderwerpen zijn de verschillende studentenpartijen het met elkaar eens tijdens de vergaderingen. Van Deventer legt uit waardoor dat komt: “We hebben eigenlijk twee vergaderingen. Eerst is er een vooroverleg, waarin de faculteitsraad alle punten doorneemt en voor zichzelf een besluit neemt. Daarna is er de overlegvergadering samen met het faculteitsbestuur.” Tijdens het vooroverleg zijn er wel meningsverschillen. Maar als de overlegvergadering begint, staat de faculteitsraad (meestal) als een. Volgens Van Deventer blijft het wel belangrijk dat er verschillende partijen blijven bestaan en dat alle studenten worden vertegenwoordigd in de raad. “Iedereen moet vertegenwoordigd worden.”

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …