Artboard 1
01-06-2018 | Michal van der Toorn
Hoe de Kaasmarkt al meer dan 20 jaar een struikelblok is

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.

Prijsvraag 1995

Al tientallen jaren liggen er plannen op tafel voor de herinrichting van het plein. In 1995 schreef het Nieuw Leids Architecten Kaffee in samenwerking met de gemeente een prijsvraag uit, waarin ze architecten (in opleiding) opriepen hun idee voor het plein aan te dragen.

  • Prijsvraag Kaasmarkt 1995 bron: Gemeente Leiden

Niet meer dan plannen

In het ontwerp van de eerste prijswinnaar was er ruimte voor een parkeerkelder, een plateau dat afliep naar het water, een openluchttheater én grachtenhuizen aan de Oude Rijn. Hier is twintig jaar later, niets van terecht gekomen want het plein ligt erbij als een parkeerplaats.

Mooi, groen, én autovrij

De voorzitters van wijkverenigingen Pancras-West en Maredorp de Camp, Foppe van Rees Vellinga en Arthur Elias, hebben afgelopen maart in een open brief aan de gemeente laten weten dat ze  hen een dringend verzoek doen om een ondergrondse parkeerplaats te bouwen. Ze pleiten voor een mooier, groener én autovrij plein.

De huidige plannen van de gemeente houden in dat er weliswaar minder parkeerplaatsen komen, maar ook dat aan de randen van het plein nieuwe woningen worden toegestaan. Dat vinden de buurtverenigingen niet genoeg. Zij willen graag een ondergrondse  parkeerplaats, zodat het plein helemaal autovrij kan worden. ‘Bovendien moeten we, uit milieuoverwegingen, toch toe naar een autoluwe stad, aldus Mieke Hulsbosch, secretaris van Pancras-West.

Knelpunten

De gemeente laat weten dat zo’n parkeergarage niet zomaar gaat: ‘het water van de Oude Rijn vormt een obstakel’.  Hierdoor moeten er in het nieuwe bestemmingsplan toch een paar parkeerplekken komen, ‘voor vergunningshouders en mindervaliden’.

Op de laatste bladzijde van het prijsvraagboekje uit 1995 staat dat het plein ‘een plaats moet worden voor evenementen’. Een ander knelpunt. De twee eerder genoemde buurtverenigingen hebben een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente naar aanleiding van een evenement op 2 oktober. Bekijk hier de video over dit onderwerp.

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek

De Leidse politiek is verweven met de stad. Leidenlokaal verzamelde een aantal locaties in de stad die raakvlakken hebben met de politiek. Misschien is er bij jou in de buurt wel een plek waar je nog niet van had gehoord! Klik op de markers voor meer informatie.