Artboard 1
01-06-2018 | Jelle Schellekens
Jan van der Voet deelt zijn passie voor lokale politiek

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale politiek is dat je al snel heel veel leert van wat er in de stad leeft en wat de verhoudingen van politiek Leiden zijn. Op lokaal niveau krijg je concreet mee wat er daadwerkelijk speelt in wijken en straten.”


Jan van der Voet

Geen twijfels

Ondanks zijn ambitie blijft van der Voet rationeel en nuchter.  Naast het feit dat bij D66 het niet mogelijk is om in het bestuur te zitten én op de gemeentelijke kieslijsten te staan heeft hij er expres voor gekozen afgelopen verkiezingen geen gooi naar het raadslidmaatschap te doen. “Ik vind het opmerkelijk hoe makkelijk mensen de stap nemen om raadslid te worden zonder goed over de consequenties na te denken. Je maakt namelijk een ‘commitment’ van vier jaar waarin een raadslid zich volledig in moet kunnen zetten om van Leiden een nog betere stad te maken.”

“Die binding met de stad zorgt er ook voor dat ik mij graag in zou willen zetten voor Leiden”

Het verlangen om op termijn raadslid in Leiden te worden blijft. Aan de start van zijn studententijd verhuisde Van der Voet naar Leiden en voorlopig wilt hij hier nog niet weg. “Mijn gevoel voor Leiden is groot geworden, zeker door de mensen die ik hier heb leren kennen. Die binding met de stad zorgt er ook voor dat ik mij graag in zou willen zetten voor Leiden.” Maar er zijn volgens Jan van der Voet wel een aantal vereisten om een goed raadslid te worden: “Je moet in stabiel vaarwater verkeren. Ik sta nog aan de start van de arbeidsmarkt terwijl ik juist ook mijn werkervaring wil gebruiken als ik eventueel raadslid zou worden. Daarom was het afgelopen verkiezingen nog niet mijn tijd. Over vier jaar zou ik een betere kandidaat zijn dan dat ik deze verkiezingen had kunnen zijn, dat kan eventueel mijn plek op de lijst ten goede komen.”

Oliemannetje

“Mijn taak is dat de structuur staat en dat de commissies met capabele mensen gevuld worden”

Jan van der Voet bekleedt de functie van bestuurslid Politiek binnen D66 Leiden. Volgens hem wordt deze functie vaak gezien als het ‘oliemannetje’. Dit houdt in dat Van der Voet veel moet schakelen tussen de fractie en de themacommissies binnen D66. “Themacommissies zijn georganiseerd om bepaalde onderwerpen heen, voorbeelden zijn cultuur, onderwijs, veiligheid enzovoort. Die commissies zorgen voor gedachtevorming rond deze thema’s. De D66-leden die zetelen in deze commissies zijn vaak experts in het onderwerp dat zij behandelen. Zo zitten er in de commissie over onderwijs veel docenten. Mijn taak is dat de structuur staat en dat de commissies met capabele mensen gevuld blijven.”

Een bestuursfunctie bij een lokale afdeling is in principe vrijwilligerswerk. Er staat geen vergoeding tegenover. Toch is dat niet de drijfveer van Jan van der Voet: “Omdat ik elke maandagavond met de fractie van D66 Leiden vergader zit ik heel dicht op de politieke processen. Het is erg interessant om ‘op de eerste rij’ te ervaren hoe de verhoudingen van de Leidse politiek in elkaar steken. Ik heb in mijn tijd als Bestuurslid Politiek heel veel goede ervaringen opgedaan die later hoogstwaarschijnlijk van pas zullen komen.”

Leeftijd is geen hobbel

Omdat Leiden een studentenstad is ervaart Van der Voet zijn jonge leeftijd niet als storend als bestuurslid bij de D66. Sterker nog het kan zelfs een voordeel zijn: “De meerwaarde van een jong bestuurslid is dat het de doorstroom kan bevorderen binnen de afdeling. Daarnaast ben ik een aanspreekpunt voor mensen die overwegen bij D66 actief te worden. Ik kan ook nog gebruik maken van mijn contacten uit de studentenwereld, zeker omdat ik in de PKvV heb gezeten.”

“Als jong persoon breng je een frisse blik mee naar de afdeling. De oudere bestuurs- en raadsleden kunnen jou dan weer hun ervaring in de lokale politiek meegeven” aldus Van der Voet. Hij wil daarnaast als voorbeeld dienen voor leeftijdsgenoten: “Veel jongeren voelen een drempel om actief te worden voor een politieke partij of om zich bijvoorbeeld verkiesbaar te stellen. Ik hoop die drempel weg te nemen door te laten zien dat als ik het kan, zij het ook kunnen.”

“Wat mijn droom is? In de toekomst hoop ik ooit burgemeester te worden. En het allermooiste zou het burgemeesterschap van Leiden zijn” zegt Van der Voet met een kwinkslag.  “Dat zou ik echt helemaal fantastisch vinden!”

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | liveblog

LIVE De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag. 20:00 31 mei 2018 Beëdiging nieuwe …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …

politiek

De Leidse politiek is verweven met de stad. Leidenlokaal verzamelde een aantal locaties in de stad die raakvlakken hebben met de politiek. Misschien is er bij jou in de buurt wel een plek waar je nog niet van had gehoord! Klik op de markers voor meer informatie.