Artboard 1
01-06-2018 | Michal van der Toorn
Teruglezen: Leidse gemeenteraad gaat akkoord met de verhuizing van de gemeente

LIVE

De Leidse gemeenteraad debatteerde gisteravond over kredietverlening voor een nieuw pand voor de ambtelijke huisvesting. Oude panden gaan namelijk op de schop en het stadhuis komt voor een gedeelte in Level, in het stationsgebied. Verder werden er nieuwe raadsleden beëdigd. Leiden Lokaal was erbij en deed live verslag.

20:00 31 mei 2018

Beëdiging nieuwe raadsleden

Drie politici mogen hun nieuwe plek in de raad innemen. Antje Jordan komt voor D66 in de raad, in plaats van Paul Dirkse. Dirkse is nu wethouder van Onderwijs, Jeugd en Financiën. Tiny Klever (PvdA) neemt de plaats in van Marleen Damen in, nu wethouder van Gezondheid en Welzijn. Bij de VVD komt Tom Leest in de plaats van Paul Laudy, die de politiek verlaten heeft.


20:15 31 mei 2018

Moties Partij Sleutelstad: ‘geen écht gesprek met de stad’

Maarten Kersten van Partij Sleutelstad begon het bespreekstuk met het aankondigen van drie moties. Het raadslid, dat met zijn partij sinds maart twee zetels in de raad heeft, vroeg om een tijdelijke opschorting van het plan dat er ligt om als gemeente een nieuw pand in te trekken. Hij vindt dat de beslissing te overhaast genomen is, en dat er daardoor geen écht gesprek met de stad heeft plaatsgevonden.  Daar zou bij opschorting wél tijd voor zijn. ‘Ook moet er een plan B komen, en mogelijk een plan C’, aldus Kersten. Verder vindt hij het plan te duur: ‘de burger moet de broekriem aantrekken, dus de gemeente ook’.

20:25 31 mei 2018

Wat zijn de plannen? Marleen Damen namens het college

LEVEL, het pand waar de gemeente vanaf medio 2019 zijn diensten aan zal bieden. foto: Michal van der Toorn

‘We zijn op zoek gegaan naar een plek waar de gemeente goed bereikbaar is, die duurzaam is, en waar een goede samenwerking met de stad mogelijk is.’ Wethouder Marleen Damen vat namens het college de plannen voor de verhuizing van de gemeente samen:

  • Het huidige stadhuis wordt verbouwd, zodat er meer ambtenaren in kunnen werken.
  • Het Stadsbouwhuis en het pand op het Stationsplein worden verkocht. In plaats daarvan zal de gemeente zich verplaatsen naar LEVEL, achter het centraal station. Een gedeelte hiervan, een voormalige ROC-school, zal worden gehuurd met oog op duurzaamheid.
  • De publieksbalies zullen worden verplaatst naar LEVEL.  ‘Als gemeente willen we graag zo veel mogelijk diensten vanuit één plaats aanbieden’, aldus Damen.
  • De kosten voor de huisvesting mogen nooit meer zijn dan nu.

21: 15 31 mei 2018

Gelach in zaal om taalgebruik Kersten

Bij het voorlezen van de moties door burgemeester Lenferink gniffelt de raadszaal. Kreten als ‘maar niet geporteerd is van huilen met de wolven in het bos en het bewonderen van nieuwe kleren van de keizer voordat deze goed uitgezocht, ontworpen en getest zijn’ of ‘dat het college wil dat in Leiden iedereen de broekriem zal aantrekken en de tering naar de
nering zetten’ zorgen ervoor dat er ook op de publieke tribune gelachen wordt. De burgemeester merkt op dat ‘dit meer bloemrijk proza, dan een duidelijke motie is’.

21:20 31 mei 2018

‘Je kind aangeven wil je op een mooie locatie.’ VVD steunt derde motie

‘Belangrijke zaken, zoals je paspoort ophalen of je kind aangeven, moeten op een mooie locatie.’ Dorien Verbree, fractievoorzitter van de VVD,  steunt de derde motie van partij Sleutelstad. Hierin spreekt Maarten Kersten zich onder andere uit tegen de verplaatsing de publieksbalies.  ‘Ik vind het belangrijk dat Leidenaren zich kunnen identificeren met een pand. Dit pand is historisch en centraal, LEVEL huren we straks voor tien jaar. Dan kan het zomaar zijn dat burgers hun volgende paspoort weer ergens anders op moeten halen. Dat draagt niet bij aan stadsparticipatie.’

Alle moties zijn terug te vinden op de site van de gemeenteraad.

22:00 31 mei 2018

Raad akkoord met verhuizing gemeente

De raad heeft de eerste twee moties verworpen, wat betekent dat zij akkoord gaan met het kaderbesluit van het college en dus zullen verhuizen naar LEVEL. Wél besluit de raad tot het aannemen van de derde motie. Dit betekent dat het college gaat nadenken over een oplossing voor publieksbalies zowel in het oude, als in het nieuwe stadhuis.‘Ik kan me goed voorstellen dat er sentiment is bij het stadhuis’, laat Marleen Damen na afloop weten.

22:00

Beëdiging tijdelijke raadsleden

Beëdiging mevrouw Van Kruijssen (GL) en meneer Otten (PvdA). Foto: Michal van der Toorn

Omdat raadsleden Van Bree en Van den Boogaard met zwangerschapsverlof gaan, worden op de valreep mevrouw van Kruijssen voor GroenLinks, en meneer Van Otten voor de PvdA beëdigd als raadslid.

 

politiek | achtergrond

FEL (Feminist Evolution Leiden) is een nieuwe beweging met een feministische inslag, die er in wil slagen de stad bewust te maken van feminisme. “Vrouwen moeten weten dat het zin heeft om zichzelf naar voren te schuiven en te denken ‘Ja, ik kan dit!’.” In september 2018 werd FEL officieel gelanceerd als organisatie, geboren uit …

politiek

Het was even onzeker of de lustrumviering van de vereniging, die dit jaar 125 jaar bestaat, door kon gaan, vanwege klachten vanuit de buurt. Nu heeft de gemeente toch de vergunning verleend om negen dagen feest te vieren in de schaatshal aan de vondellaan.

politiek | achtergrond

Met de komst van een nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en PvdA, is in Leiden ook een nieuwe groep wethouders geïnstalleerd. Wat gelijk opvalt: vier van de vijf wethouders zijn vrouw. Opvallend vooral omdat het tegen de landelijke trend van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in gaat.

politiek | interview

Martijn Otten is 24 jaar, raadslid van de PvdA in Leiden en werkt als woordvoerder voor die partij in de Eerste Kamer. Hij heeft onderwijs, jeugd, studenten en sport in zijn portefeuille en heeft grote ambities voor de komende vier jaar. ‘We moeten in Leiden niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook …

politiek | interview

Maarten de Crom is 24 jaar, raadslid voor de VVD in Leiden en werkt bij het landelijke opleidingsinstituut van de VVD in Den Haag. Hij stond dit jaar op plek vier van de VVD-kandidatenlijst en was daarmee de hoogste nieuwkomer. De komende vier jaar richt Maarten zich op de stedelijke ontwikkeling in Leiden. ‘Ik hoop …

politiek | interview

27 jaar oud, lobbyist in Den Haag en al bijna 3 jaar bestuurslid bij D66 Leiden. Jan van der Voet is een man met ambitie en inzet. Hij noemt zichzelf een ‘politiek junkie’ en is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Toch ligt zijn hart bij de lokale politiek: “De kracht van lokale …

politiek | Opinie

In veel studentensteden is het een normaal fenomeen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: studentenpartijen. Zo bestaat in Delft het STIP, in Utrecht Student&Starter en in Den Haag de Bond voor Studenten Actie. Het zijn politieke partijen die volledig bestaan uit studenten of in ieder geval twintigers. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: gebrek aan politieke- en bestuurlijke ervaring. Het is voor …

politiek | interview

De VVD is net als andere jaren weer een van de grotere partijen binnen de Leidse Gemeenteraad. Ze bevinden zich echter in een andere rol, ze gaan namelijk de oppositie in. De stukgelopen formatiegesprekken met Groenlinks en D66 hebben ervoor gezorgd dat de VVD zich mag gaan handhaven in de oppositie. Wij spraken fractievoorzitter Dorien …

politiek | interview

‘De ramen trilden in de sponningen en de gemeente bood ons een hotelbon aan.’ Wijkverenigingen Maredorp de Camp en Pancras-West zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente Leiden om opnieuw een feest te organiseren op de Kaasmarkt. Naar aanleiding van een evenement tijdens het Leidens ontzet vorig jaar hebben de voorzitters van de …

politiek | achtergrond

De gemeente worstelt met een nieuw bestemmingsplan voor de Kaasmarkt. Het plein ligt midden in het centrum: tussen de Hooglandse kerk en de Oude Rijn. Wie er nu rondloopt, doet dat waarschijnlijk alleen om zijn auto kwijt te kunnen, want het plein is nu een weinig inspirerend parkeerterrein.  Prijsvraag 1995 Al tientallen jaren liggen …

politiek

De Leidse politiek is verweven met de stad. Leidenlokaal verzamelde een aantal locaties in de stad die raakvlakken hebben met de politiek. Misschien is er bij jou in de buurt wel een plek waar je nog niet van had gehoord! Klik op de markers voor meer informatie.